วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร จ.-ศ. 08.30น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถาม โทร. 034 711 440
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับคุณวุฒิแห่งชาติ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ทักษะดี  มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ 28 พ.ค. 67
บัญชีรายละเอียดพัสดุขายทอดตลาด 14 มี.ค. 67
เอกสารการขายทอดตลาด 14 มี.ค. 67
การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน 14 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร 15 ธ.ค. 66
ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ครู (สาขาวิชาคหกรรมศ 08 ธ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (คห 06 ธ.ค. 66
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชา คหกรรมศาสตร์ 15 พ.ย. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสามัญส 27 ต.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาวิชาอาหารและโภชนาการ 24 ต.ค. 66
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ ฟรี!!

โปรแกรม Adobe Reader x
โปรแกรม Foxit Reader
โปรแกรม 7Zip
โปรแกรม Google Chrome
โปรแกรม VLC Media Player

VTR แนะนำวิทยาลัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
Fan Page งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 10/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 1719073
Page Views 3532159
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม