ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 287244
Page Views 643310
รายงานผลการเข้าแถว
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (พ.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 597.37 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (พ.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 620.44 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (พ.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.83 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 (พ.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 512.31 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 (พ.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.54 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (มิ.ย. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 859.08 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (มิ.ย. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 653.22 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (มิ.ย. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 337.1 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 (มิ.ย. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.31 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 (มิ.ย. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.3 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (ก.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 753.17 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (ก.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 614.92 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (ก.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.39 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 (ก.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 583.67 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 (ก.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.44 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (ส.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 617.12 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (ส.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 501.58 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (ส.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.09 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 (ส.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 473.67 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 (ส.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.81 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (ก.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 858.74 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (ก.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 732.68 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (ก.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.58 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 (ก.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 488.54 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 (ก.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 337.24 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (ต.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 862.7 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (ต.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 601.2 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (ต.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 664.2 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 (ต.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 420.41 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 (ต.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 442.78 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (พ.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 929.16 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (พ.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 675.5 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (พ.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 745.98 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 (พ.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.35 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 (พ.ย. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 501.64 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (ธ.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 685.88 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (ธ.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 516.05 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (ธ.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.7 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 (ธ.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.73 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 (ธ.ค. 60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.68 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (ม.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 899.3 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (ม.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 674.31 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (ม.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 725.31 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 (ม.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 454 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 (ม.ค. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491.6 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 (ก.พ. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.6 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 (ก.พ. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.94 KB
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 (ก.พ. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 390.34 KB
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 (ก.พ. 61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.92 KB