ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(โควต้า)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 64) 18 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควต้า) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 99) 18 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และ นักการภารโรง (อ่าน 90) 27 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และ นักการภารโรง (อ่าน 113) 23 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และ นักการภารโรง (อ่าน 130) 16 ธ.ค. 65
ประกาศการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 166) 06 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (อ่าน 153) 01 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 151) 28 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 136) 25 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ (อ่าน 148) 23 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังฤษ (อ่าน 140) 23 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 173) 22 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 147) 16 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ (อ่าน 135) 16 พ.ย. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (อ่าน 152) 09 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (อ่าน 127) 07 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 192) 04 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 196) 02 พ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เรื่อง การปรับราคาค่าอาหาร (อ่าน 286) 02 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 128) 01 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ช่างก่อสร้าง (อ่าน 145) 28 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 199) 28 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 169) 25 ต.ค. 65
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 139) 21 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 4 อัตรา (อ่าน 151) 20 ต.ค. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 (อ่าน 171) 29 ก.ย. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 (อ่าน 169) 29 ก.ย. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 (อ่าน 159) 29 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ (อ่าน 238) 08 ก.ย. 65
แจ้งนักเรียน นักศึกษา รับเงินประกันอุบัติเหตุ (อ่าน 211) 07 ก.ย. 65
กำหนดวันลงทะเบียนและงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 303) 07 ก.ย. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (อ่าน 207) 06 ก.ย. 65
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 219) 31 ส.ค. 65
การประกวดแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้" (อ่าน 237) 30 ส.ค. 65
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 220) 30 ส.ค. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 (อ่าน 228) 30 ส.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม (อ่าน 191) 30 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (อ่าน 372) 09 ส.ค. 65
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง (อ่าน 208) 04 ส.ค. 65
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (อ่าน 237) 27 ก.ค. 65