ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 11) 18 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (อ่าน 14) 17 พ.ค. 65
กำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 49) 12 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล (อ่าน 50) 09 พ.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเขียนแบบเครื (อ่าน 47) 05 พ.ค. 65
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 26) 05 พ.ค. 65
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 53) 19 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 128) 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 148) 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 340) 16 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 110) 14 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี (อ่าน 125) 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี (อ่าน 148) 17 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 132) 09 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (โควตา) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 178) 19 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. (โควตา) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 265) 19 ม.ค. 65
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 303) 15 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 264) 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 231) 29 ต.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 321) 15 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 375) 12 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหาร (อ่าน 390) 30 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงา (อ่าน 403) 28 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงา (อ่าน 538) 21 ก.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไ (อ่าน 880) 07 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (อ่าน 304) 16 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี) (อ่าน 322) 30 มิ.ย. 64
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ช่างยนต์) (อ่าน 335) 28 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ด้านการเงินและบัญชี) (อ่าน 290) 28 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม (ช่างยนต์) (อ่าน 265) 24 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 289) 21 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) (อ่าน 295) 31 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 219) 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 200) 17 พ.ค. 64
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อั (อ่าน 209) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 217) 30 มี.ค. 64
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 267) 22 มี.ค. 64
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อทุกระดับชั้น (อ่าน 1545) 12 มี.ค. 64
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 312) 12 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน (อ่าน 201) 12 มี.ค. 64