ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 46) 15 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 76) 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 79) 29 ต.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 133) 15 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 163) 12 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหาร (อ่าน 201) 30 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงา (อ่าน 242) 28 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงา (อ่าน 402) 21 ก.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไ (อ่าน 610) 07 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (อ่าน 171) 16 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี) (อ่าน 224) 30 มิ.ย. 64
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ช่างยนต์) (อ่าน 234) 28 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ด้านการเงินและบัญชี) (อ่าน 202) 28 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม (ช่างยนต์) (อ่าน 154) 24 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 189) 21 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) (อ่าน 203) 31 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 129) 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 114) 17 พ.ค. 64
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อั (อ่าน 126) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 128) 30 มี.ค. 64
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 148) 22 มี.ค. 64
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อทุกระดับชั้น (อ่าน 544) 12 มี.ค. 64
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 183) 12 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน (อ่าน 105) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน (อ่าน 94) 10 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน (อ่าน 116) 03 มี.ค. 64
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 79) 03 มี.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน แจ้งครูทึ่ปรึกษา ขอความอนุเคราะห์นักเรียนที่ยังไม่ได้รับค่าเงินอุปกรณ (อ่าน 94) 25 ก.พ. 64
สำหรับนักเรียนนักศึกษาโควตา รายละเอียดเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว (อ่าน 116) 23 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ นักศึกษาโควตา (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 131) 18 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ นักเรียนโควตา (ระดับ ปวช.) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 120) 18 ก.พ. 64
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 177) 18 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบนักศึกษาโควตา (ระดับ ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 85) 16 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบนักเรียนโควตา (ระดับ ปวช.) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 153) 16 ก.พ. 64
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (อ่าน 128) 18 พ.ย. 63
เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 148) 10 พ.ย. 63
เรื่อง เลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 137) 06 พ.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ/งานประกันฯ และงานป (อ่าน 129) 06 พ.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 6 อัตรา (อ่าน 147) 30 ต.ค. 63
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง (อ่าน 109) 30 ต.ค. 63