ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 287166
Page Views 643232
ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 54 รูป / ดู 72 ครั้ง )
ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 55 รูป / ดู 80 ครั้ง )
บริจาคโลหิต
( จำนวน 26 รูป / ดู 42 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาตนเองฯ
( จำนวน 56 รูป / ดู 53 ครั้ง )
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
( จำนวน 30 รูป / ดู 46 ครั้ง )
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0)
( จำนวน 60 รูป / ดู 264 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
( จำนวน 34 รูป / ดู 131 ครั้ง )
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 30 รูป / ดู 180 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 72 รูป / ดู 231 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 8
( จำนวน 76 รูป / ดู 293 ครั้ง )
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0)
( จำนวน 38 รูป / ดู 146 ครั้ง )
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 28 รูป / ดู 127 ครั้ง )