ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 185007
Page Views 516679
ภาพกิจกรรม

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0)
( จำนวน 60 รูป / ดู 77 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
( จำนวน 34 รูป / ดู 56 ครั้ง )
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 30 รูป / ดู 92 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 72 รูป / ดู 137 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 8
( จำนวน 76 รูป / ดู 140 ครั้ง )
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0)
( จำนวน 38 รูป / ดู 77 ครั้ง )
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 28 รูป / ดู 61 ครั้ง )
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน
( จำนวน 44 รูป / ดู 655 ครั้ง )
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560
( จำนวน 80 รูป / ดู 951 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
( จำนวน 26 รูป / ดู 467 ครั้ง )
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเทคนิคฯ
( จำนวน 20 รูป / ดู 462 ครั้ง )
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
( จำนวน 42 รูป / ดู 557 ครั้ง )