รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
เดือน มีนาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
เดือน เมษายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
เดือน พฤษภาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
เดือน มิถุนายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
เดือน กรกฎาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
เดือน สิงหาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751.58 KB
เดือน กันยายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
เดือน ตุลาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1006.07 KB
เดือน พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
เดือน ธันวาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.26 KB
เดือน มกราคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 568.38 KB
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 797.21 KB
เดือน มีนาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 832.1 KB
เดือน เมษายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 792.44 KB
เดือน พฤษภาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 773.61 KB
เดือน มิถุนายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.94 MB
เดือน กรกฎาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.8 MB