ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 287242
Page Views 643308
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
เดือน มีนาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
เดือน เมษายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
เดือน พฤษภาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
เดือน มิถุนายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
เดือน กรกฎาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
เดือน สิงหาคม 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751.58 KB
เดือน กันยายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
เดือน ตุลาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1006.07 KB
เดือน พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
เดือน ธันวาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.26 KB
เดือน มกราคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 568.38 KB
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 797.21 KB
เดือน มีนาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 832.1 KB
เดือน เมษายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 792.44 KB
เดือน พฤษภาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 773.61 KB