* คู่มือการลงทะเบียน
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงเบียนเรียนออนไลน์
สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.