ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์2563
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี2563 >> คลิก
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี61
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.4 KB
ปี60
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.6 KB
ปี59
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.29 KB
ปี58
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.02 KB
ปี57
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.02 KB