ข่าวประชาสัมพันธ์ อวท.วท.สส.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อวท.วท.สส.
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม ตามกำหนดการและรายละเอียดด้านล่าง โดยพร้อมเพรียงกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.21 KB