ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 287168
Page Views 643234
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

นางสาวณฐมน โฆษิตลภัสกร

นางสาวญาธิดา แสงรัตน์

นายสำราญ เนียมมะณี

นางสาวกัญญ์ภัคญา อินนุรักษ์
ครู คศ.2

อ.นิตยา พงษ์เพ็ชร์
ครู คศ.3

นางสาวศิริวรรณ มรรคผล
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ รัตนนภาลัย
ครู คศ.2

นายเภตรา คงสอาด
ครู คศ.3

นางกัณคริษฐา แสวงกิจ
ครู คศ.3

นายนเรน รัตนพิทักษ์
พนักงานราชการ

นายปัญจพล ทันตกาญจนาพันธุ์
ครูพิเศษสอน