ภาพกิจกรรม
โครงการสถานศึกษาสีขาว
     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด ณ หอประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,09:19   อ่าน 259 ครั้ง