ภาพกิจกรรม
งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 8
     อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 8 "การลูกเสือวิสามัญ สร้างสัมพันธ์ไร้พรมแดน สู่ไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,08:26   อ่าน 553 ครั้ง