ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลและเกียรติบัตร ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
     นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
     - รางวัลชนะเลิศ ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
     - รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. สาขาวิชาเลขานุการ
     - รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภท อาหารเพื่อสุขภาพจานหลักประกอบลีลา ระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาเลขานุการ
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ ปวช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,13:19   อ่าน 422 ครั้ง