O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB