O15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   

   - ข้อมูลสถิติงานทะเบียน
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.42 KB
   - ข้อมูลสถิติงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.1 KB
- ข้อมูลสถิติงานแนะแนวอาชีพฯ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.53 KB
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.8 KB
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการงานโครงการพิเศษ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.96 KB