O15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   

   - ข้อมูลสถิติงานทะเบียน
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.65 KB
   - ข้อมูลสถิติงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.16 KB
- ข้อมูลสถิติงานแนะแนวอาชีพฯ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 546.07 KB
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการงานโครงการพิเศษ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 802.68 KB