O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

- รายงานผลการแข่งขันทักษะการเขียนแบบ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 735.46 KB
- รายงานผลการปรับปรุงห้องเรียน
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.88 MB
- รายงานผลโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมฯ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.72 MB
- สรุปการดำเนินโครงการประจำแผนปฏิบัติราชการ 2564
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.66 KB