O3 : อำนาจหน้าที่

คำสั่งมอบหมายหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 764.08 KB
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538.55 KB