ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 311962
Page Views 694620
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมเกียรติ รัตนนภาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หน่วยที่1 สื่อการเรียนรู้ งานไม้-ก่อสร้าง
2 หน่วยที่2 สื่อการเรียนรู้ งานไม้-ก่อสร้าง
3 หน่วยที่3 สื่อการเรียนรู้ งานไม้-ก่อสร้าง
4 หน่วยที่4 สื่อการเรียนรู้ งานไม้-ก่อสร้าง
5 หน่วยที่5 สื่อการเรียนรู้ งานไม้-ก่อสร้าง
6 หน่วยที่6 สื่อการเรียนรู้ งานไม้-ก่อสร้าง
7 หน่วยที่7 สื่อการเรียนรู้ งานไม้-ก่อสร้าง
8 หน่วยที่8 สื่อการเรียนรู้ งานไม้-ก่อสร้าง