ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 311989
Page Views 694669
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนเรน รัตนพิทักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์สาขาออกแบบ-เขียนแบบ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทที่ 1 วิชาออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมใช้คอมช่วย
2 บทที่ 2 วิชาออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมใช้คอมช่วย
3 บทที่ 3 วิชาออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมใช้คอมช่วย
4 บทที่ 4 วิชาออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมใช้คอมช่วย
5 บทที่ 5 วิชาออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมใช้คอมช่วย