วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
89 หมู่ 12 ซอย เอกชัย ถนนเอกชัย  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3471-1440
ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขายและการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 103778
Page Views 292221
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ชื่อ-สกุล : นายปัญจพล ทันตกาญจนาพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 บทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์
3 บทที่ 3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4 บทที่ 4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
5 บทที่ 5 CPU
6 บทที่ 6 Memory
7 บทที่ 7 อุปกรณ์ภายใน
8 บทที่ 8 BIOS
9 บทที่ 9 การติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์
10 บทที่ 10 ปัญหาของคอมพิวเตอร์และวิธีการบำรุงรักษา
11 บทที่ 11 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
12 แบบทดสอบ