ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาพลศึกษา (อ่าน 8) 02 มิ.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวนักเรียนเฉพาะอาชีพ (อ่าน 13) 02 มิ.ย. 66
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาพลศึกษา (อ่าน 30) 29 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ ส (อ่าน 34) 29 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 74) 22 พ.ค. 66
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ (อ่าน 42) 18 พ.ค. 66
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 56) 15 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ (อ่าน 49) 28 เม.ย. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ (อ่าน 38) 26 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ (อ่าน 79) 24 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 151) 10 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (อ่าน 143) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 170) 28 ก.พ. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 202) 15 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(โควต้า)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 287) 18 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควต้า) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 315) 18 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และ นักการภารโรง (อ่าน 218) 27 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และ นักการภารโรง (อ่าน 279) 23 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และ นักการภารโรง (อ่าน 311) 16 ธ.ค. 65
ประกาศการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 390) 06 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (อ่าน 284) 01 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 253) 28 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 251) 25 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ (อ่าน 226) 23 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังฤษ (อ่าน 221) 23 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 271) 22 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 249) 16 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ (อ่าน 228) 16 พ.ย. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (อ่าน 287) 09 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (อ่าน 227) 07 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 278) 04 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 281) 02 พ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เรื่อง การปรับราคาค่าอาหาร (อ่าน 409) 02 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 222) 01 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ช่างก่อสร้าง (อ่าน 228) 28 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 284) 28 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 261) 25 ต.ค. 65
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 224) 21 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 4 อัตรา (อ่าน 244) 20 ต.ค. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 (อ่าน 256) 29 ก.ย. 65