ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (อ่าน 6) 22 ต.ค. 61
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูฝ่ายปกครอง (อ่าน 12) 19 ต.ค. 61
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 31) 05 ต.ค. 61
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและความร่วมมือ (อ่าน 90) 28 ส.ค. 61
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ (อ่าน 91) 20 ส.ค. 61
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 74) 14 ส.ค. 61
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 137) 28 พ.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 156) 21 พ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) (อ่าน 172) 16 พ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 178) 11 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (อ่าน 218) 30 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (อ่าน 374) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.1 (อ่าน 316) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 (อ่าน 342) 05 เม.ย. 61
กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 543) 25 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1255) 12 ก.พ. 61
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร (อ่าน 382) 25 ม.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร (อ่าน 326) 19 ม.ค. 61
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร (อ่าน 371) 09 ม.ค. 61