ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ (อ่าน 51) 08 ก.ย. 65
แจ้งนักเรียน นักศึกษา รับเงินประกันอุบัติเหตุ (อ่าน 41) 07 ก.ย. 65
กำหนดวันลงทะเบียนและงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 41) 07 ก.ย. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (อ่าน 35) 06 ก.ย. 65
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 45) 31 ส.ค. 65
การประกวดแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้" (อ่าน 58) 30 ส.ค. 65
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 52) 30 ส.ค. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 (อ่าน 54) 30 ส.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม (อ่าน 53) 30 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (อ่าน 163) 09 ส.ค. 65
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง (อ่าน 77) 04 ส.ค. 65
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (อ่าน 99) 27 ก.ค. 65
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง (อ่าน 120) 24 มิ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 137) 13 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 135) 09 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 136) 31 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 169) 20 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 170) 18 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (อ่าน 168) 17 พ.ค. 65
กำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 278) 12 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล (อ่าน 184) 09 พ.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเขียนแบบเครื (อ่าน 171) 05 พ.ค. 65
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 144) 05 พ.ค. 65
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 190) 19 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 399) 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 251) 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 528) 16 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 322) 14 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี (อ่าน 212) 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี (อ่าน 245) 17 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 205) 09 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (โควตา) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 347) 19 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. (โควตา) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 349) 19 ม.ค. 65
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 385) 15 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 521) 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 291) 29 ต.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (อ่าน 396) 15 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 449) 12 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหาร (อ่าน 481) 30 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงา (อ่าน 478) 28 ก.ย. 64