ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และศักยภาพผู้เรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
     วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายพีระพงษ์  เผือกเหลือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการวางตัว การพูดในที่สาธารณะชน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างจิตสำนึกรักชาติ รู้ถึงภัยของยาเสพติด การมีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูต่อบิดา มารดา และครู การมีสติ และปัญญาในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนป้องกันตนเองจากภัยอัตรายต่างๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือบ้านเวธ์ รีสอร์ท แอนด์ แคป์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,10:31   อ่าน 559 ครั้ง