ภาพกิจกรรม
งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ
     วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดงานชุมนุนลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคสมทุรสงคราม ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2565,11:34   อ่าน 377 ครั้ง