ภาพกิจกรรม
ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งปรเทศไทย
     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา,วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,09:01   อ่าน 270 ครั้ง