ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
     วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นำโดยผู้อำนวยการสุรินทร์ ตำลิ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดจโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระบบการควบคุมพัสดุ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,10:00   อ่าน 660 ครั้ง