ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาฯ ( RMS)
     วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม" เพื่อนำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุน สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ในการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,13:14   อ่าน 152 ครั้ง