ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Workspace for Education
     อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัด "โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วย Goole Workspace for Education สำหรับครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21" ซึ่งเป็นโครงการภายใต้หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Workspace for Education  โดยนายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:24   อ่าน 232 ครั้ง