ภาพกิจกรรม
ประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     วันที่ 30 สิงหาคม 2565 งานหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยผู้อำนวยการนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว และรองผู้อำนวยการสรยุทธ อุ่นใจ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,10:13   อ่าน 96 ครั้ง