ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565
     วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ได้รับเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ประเภทดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,09:18   อ่าน 45 ครั้ง