ภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,11:18   อ่าน 98 ครั้ง