ภาพกิจกรรม
ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 โดยแบ่งประเภทเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

     ผลการประกวดรางวัลประเภทสวยงาม
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

     ผลการประกวดรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,11:21   อ่าน 84 ครั้ง