ภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีวิทยากรมาให้คำแนะนำ แนะแนวในการทำงาน ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,10:39   อ่าน 841 ครั้ง