ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
     วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2562,15:39   อ่าน 1016 ครั้ง