วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร จ.-ศ. 08.30น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถาม โทร. 034 711 440
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมและประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อเทคโนโลยี
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ทักษะดี  มีคุณธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ 08 ก.ย. 65
แจ้งนักเรียน นักศึกษา รับเงินประกันอุบัติเหตุ 07 ก.ย. 65
กำหนดวันลงทะเบียนและงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2565 07 ก.ย. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 06 ก.ย. 65
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง 31 ส.ค. 65
การประกวดแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้" 30 ส.ค. 65
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 30 ส.ค. 65
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 30 ส.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม 30 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 09 ส.ค. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
Top Best Brand (46/0) 28 ส.ค. 65
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ (1274/0) 14 ธ.ค. 60

ดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ ฟรี!!

โปรแกรม Adobe Reader x
โปรแกรม Foxit Reader
โปรแกรม 7Zip
โปรแกรม Google Chrome
โปรแกรม VLC Media Player

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
Fan Page งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 21/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 981022
Page Views 2259208
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม