วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
89 หมู่ 12 ซอย เอกชัย ถนนเอกชัย  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3471-1440
ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขายและการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 14/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 103763
Page Views 292206
ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 105 ครั้ง )
เปิดบ้านอาชีวะโชว์พราว นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 100 รูป / ดู 343 ครั้ง )
พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
( จำนวน 33 รูป / ดู 113 ครั้ง )
ประชุมกรรมการตัดสิน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
( จำนวน 24 รูป / ดู 69 ครั้ง )
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
( จำนวน 14 รูป / ดู 42 ครั้ง )
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
( จำนวน 47 รูป / ดู 185 ครั้ง )
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
( จำนวน 8 รูป / ดู 46 ครั้ง )
การประกวดกระทงและการประกวดเรือไฟ
( จำนวน 15 รูป / ดู 94 ครั้ง )
งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
( จำนวน 40 รูป / ดู 193 ครั้ง )
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E TO E)
( จำนวน 18 รูป / ดู 210 ครั้ง )
นิทรรศการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
( จำนวน 40 รูป / ดู 177 ครั้ง )
ปฐมนิเทศการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2560
( จำนวน 16 รูป / ดู 207 ครั้ง )