ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
สาขาวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความชื่นชอบต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
ดีมาก 4 คะแนน
ดี 3 คะแนน
พอใช้ 2 คะแนน
ปรับปรุง 1 คะแนน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2017
ปรับปรุง 16/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 198230
Page Views 539851
ภาพกิจกรรม

วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดสมุทรสงคราม
( จำนวน 36 รูป / ดู 516 ครั้ง )
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
( จำนวน 58 รูป / ดู 819 ครั้ง )
รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา โควต้า ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 44 รูป / ดู 1404 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 54 รูป / ดู 731 ครั้ง )
โครงการอินทรีย์ห่วงใย...ปลอดภัยไปด้วยกัน
( จำนวน 15 รูป / ดู 360 ครั้ง )
มอบรางวัลและเกียรติบัตร ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 28 รูป / ดู 323 ครั้ง )
บริจาคโลหิต
( จำนวน 35 รูป / ดู 521 ครั้ง )
แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ และยินดีต้อนรับข้าราชการครู
( จำนวน 68 รูป / ดู 798 ครั้ง )
อบรม STARTUP CLUB
( จำนวน 41 รูป / ดู 580 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 464 ครั้ง )
เปิดบ้านอาชีวะโชว์พราว นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 100 รูป / ดู 1580 ครั้ง )
พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
( จำนวน 33 รูป / ดู 561 ครั้ง )