ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพผู้เรียนใหม่
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพผู้เรียนใหม่ ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2561,21:25   อ่าน 107 ครั้ง