ภาพกิจกรรม
ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการประกวดมีดังนี้
     ประเภทสวยงาม
     - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส.1
     - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส.1
     - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.2
     ประเภทความคิดสร้างสรรค์
     - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล ระดับ ปวส.1 (ม.6)
     - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส.1
     - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวช.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2561,15:18   อ่าน 334 ครั้ง